การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน

Image result for การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันธ์กับพนักงานได้สูงมาก แต่องค์กรยังทำไม่ได้ดีนักมีอยู่ 3 เรื่องได้แก่ 1 การพัฒนาบุคลากร 2 การเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 3 การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ท่านจะมีคำถามว่าทำไมการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผูกพันธ์ของพนักงานกับองค์กร คำตอบหลักๆ คือ

1 การพัฒนาบุคลากรทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขามีอาวุธทางปัญญาในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

2 การได้รับความรู้ที่ทันสมัยและนำไปปฏิบัติได้จริงนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงานที่ท้าทายได้

3 การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีความเติบโตในก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย

ซึ่งโดยรวมแล้ว การได้รับโอกาสในการพัฒนาจากองค์กรทำให้พนักงานเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและรู้สึกตนเองก็ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่เป็นการสอนในห้องเรียน หรือการสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้องค์กรยังสามารถจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ข้อมูลให้พนักงานสามารถเข้าไปค้นคว้าหรือศึกษาหาความรู้องค์ประกอบที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า องค์กรยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ ข้อการที่องค์กรยิ่งให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ พนักงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นและผลงานที่สูงขึ้นก็จะคืนกลับมาเป็นความสำเร็จขององค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *