หลักการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

 

Image result for organizational culture

 

การสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ให้เป็นวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติของคนในองค์กร โดยหลักๆแล้วมีวิธีการดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการจัดการและบริหารทรัพยากรความรู้ที่อยู่ในสมองของคนในองค์กร โดยให้มีรูปแบบและกิจกรรมหลักในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกันอย่างไม่ขาดสาย

2. ให้ผู้นำเป็น role model  เป็นเรื่องที่ผู้นำมีบทบาทที่ทำให้เกิดผลได้มากที่สุด ดังนั้นเราต้องเชิดชูบทบาทของผู้นำองค์กรให้แสดงความเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้พร้อมแบ่งปันความรู้ให้พนักงานเห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน

3. ส่งเสริมให้มีการเสวนา แบ่งปันความรู้โดยจัด shared Forum ให้เป็นเวทีคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ในองค์กรหรือบางโอกาสอาจจะเชิญผู้รู้ผู้ชำนาญจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนขยายมุมมองเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนสำคัญขององค์กรก็ได้

4. ส่วนงาน HR ควรจัดให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดสอนงานเพิ่มเติมไปด้วย เพื่อให้ผู้พร้อมให้ความรู้นั้นสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด นอกจากนี้ยังสามารถจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับพนักงานทุกคนเพื่อให้ผู้ใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

5. ส่งเสริมค่านิยมเพราะจะช่วยกำหนดพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างมาก HR สามารถจัดการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของการเปิดใจและการรับฟังว่าเป็นประตูแห่งโอกาสของการเรียนรู้

6. จัดให้มีระบบการยกย่องเชิดชู หรือชื่นชม ยินดีกับผู้ให้ความรู้และผู้แสดงออกถึงการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *