ความรู้ทั่วไป-ยีน (Gene)

ยีน(Gene)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Gene

 

ยีน เป็นหน่วยพันธุกรรมที่อยู่ในโครโมโซม ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานโดยผ่านทางเซลล์สิบพันธ์ุ ลักษณะของยีนคล้ายกับเม็ดลูกปัดที่เรียงกันคล้ายกับสร้อยลูกปัด โดยปกติมนุษย์จะมียีนประมาณ 50,000 ยีน โดยแต่ละตัวจะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเพียง 1 ลักษณะเท่านั้น ส่วนประกอบที่สำคัญของยีน คือ ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid ; DNA)เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการต่อกันเป็นเส้นโมเลกุลย่อยที่เรียกว่า “นิวคลีโอไทด์(Nucleotide)”

แต่จะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของโมเลกุลย่อย สำหรับยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเรียกว่า”แอลลีล (Allele)” เช่น ยีนควบคุมสีของตาเป็นต้น

การทำงานของยีนหรือการจับคู่ของยีนเนื่องจากสสิ่งมีชีวิตเกิดจากปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์จากเพศหญิงและชาย เรียกว่า”จีโนไทป์ (Genotype)”เป็นการจับคู่กันของแอลลีลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะพันธ์ุทาง (Heterogeneous)เป็นการจับคู่ของแอลลีลที่มีลักษณะต่างกัน เช่น แอลลีลสีตาสีดำกับแอลลีลสีตาสีฟ้า เป็นต้น และลักษณะพันธุ์แท้ (Homozygous) เป็นการจับคู่ของแอลลีลที่มีลักษณะเดียวกันเช่น แอลลีลสีตาสีดำเหมือนกัน เป็นต้น จากนั้นลักษณะของยีนที่จับคู่กันเรียบร้อยแล้วจะปรากฎแก่ภายนอกเป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น สีผิว สีตา สีผม ลักษณะฟัน โครงสร้างกระดูก เป็นต้น เรียกว่า “ฟีโนไทป์ (Phenotype) โดยลักษณะที่แสดงออกมานั้นคือ แอลลีนเด่น ส่วนถูกบดบังไว้ไม่ได้แสดงออกมาถือเป็นแอลลีลด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *