โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Rabies

 

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำมีชือเรียกในภาษาอีสานว่า “โรคหมาว้อ” เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรงที่มีมานานกว่า 500 ปีแล้วและยังคงปรากาฏจนถึงปัจจุบัน เกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถติดต่อไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์อื่น ๆ ได้ เช่น สุนัข แมว หนู กระรอก ลิง ชะนี สกั้งค์ ค้างคาว แรคคูน เป็นต้น ที่ได้รับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เรบีส์ ไวรัส (Rabies Virus) ซึ่งเป็น อาร์เอนเอไวรัส(RNA virus) สายเดี่ยว มีรูปร่างคล้ายกับกระสุนปืนปลายข้างหนึ่งโค้งมนส่วนข้างหนึ่งตัดตรง เนื่องจากเป็นไวรัสที่ชอบอาศัยอยู่ในระบบประสาททำให้เกิดอาการต่อระบบประสาทอย่างชัดเจน เริ่ม 2-3 วัน แรกมีอาการสมองและเยื่อสมองอักเสบ มีใข้ คันหรือปวดบริเวณรอยที่ถูกกัด ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ตื่นเร้นและไวต่อสิ่งเร้า มีน้ำลายไหล ไม่ชอบแสง กล้ามเนื้อกระตุก เกร็งขณะกลืนอาหารหรือน้ำ เพ้อคลั่งสลับกับสงบ ในผู้ป่วยบางรายอาจเป็นอัมพาต แขนขาอ่อนแรงหมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

สำหรับในมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น กัด ขว่น เลีย เป็นต้น ซึ่งโดยมากได้รับมาจากสุนัขจึงมีชื่อเรียกว่า “โรคพิษสุนัขบ้า”แม้ว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่มีวัคชีนสำหรับป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับคนเมื่อได้รับเชื้อจากสัตว์ที่มีเชื้อโรคชนิดนี้ต้องพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคเช่นกัน

ความรู้ทั่วไป-ยีน (Gene)

ยีน(Gene)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Gene

 

ยีน เป็นหน่วยพันธุกรรมที่อยู่ในโครโมโซม ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานโดยผ่านทางเซลล์สิบพันธ์ุ ลักษณะของยีนคล้ายกับเม็ดลูกปัดที่เรียงกันคล้ายกับสร้อยลูกปัด โดยปกติมนุษย์จะมียีนประมาณ 50,000 ยีน โดยแต่ละตัวจะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเพียง 1 ลักษณะเท่านั้น ส่วนประกอบที่สำคัญของยีน คือ ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid ; DNA)เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการต่อกันเป็นเส้นโมเลกุลย่อยที่เรียกว่า “นิวคลีโอไทด์(Nucleotide)”

แต่จะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของโมเลกุลย่อย สำหรับยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเรียกว่า”แอลลีล (Allele)” เช่น ยีนควบคุมสีของตาเป็นต้น

การทำงานของยีนหรือการจับคู่ของยีนเนื่องจากสสิ่งมีชีวิตเกิดจากปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์จากเพศหญิงและชาย เรียกว่า”จีโนไทป์ (Genotype)”เป็นการจับคู่กันของแอลลีลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะพันธ์ุทาง (Heterogeneous)เป็นการจับคู่ของแอลลีลที่มีลักษณะต่างกัน เช่น แอลลีลสีตาสีดำกับแอลลีลสีตาสีฟ้า เป็นต้น และลักษณะพันธุ์แท้ (Homozygous) เป็นการจับคู่ของแอลลีลที่มีลักษณะเดียวกันเช่น แอลลีลสีตาสีดำเหมือนกัน เป็นต้น จากนั้นลักษณะของยีนที่จับคู่กันเรียบร้อยแล้วจะปรากฎแก่ภายนอกเป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น สีผิว สีตา สีผม ลักษณะฟัน โครงสร้างกระดูก เป็นต้น เรียกว่า “ฟีโนไทป์ (Phenotype) โดยลักษณะที่แสดงออกมานั้นคือ แอลลีนเด่น ส่วนถูกบดบังไว้ไม่ได้แสดงออกมาถือเป็นแอลลีลด้วย

Potassium & Phosphorus

โพแทสเซียม ( Potassium )

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุประเภทโลหะที่มีหมายเลขอะตอม 19 และสัญลักษณ์ k มาจากคำในภาษาเยอรมันว่า Kalium โพแทสเซียมมีลักษณะเป็นผงสีเงินอ่อน ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีอย่างมากที่สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วในอากาศ และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโซเดียม


ฟอสฟอรัน ( Phosphorus )

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Phosphorus

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่งที่มีหมายเลขอะตอม 15 สัญลักษณ์ P คำว่า Phosphorus มาจากภาษากรีกมีความหมายว่าส่องแสงและนำพา เนื่องจากลักษณะของฟอสฟอรสเรืองแสงอ่อน ๆ ฟอสฟอรัสเป็นธาติที่อยู่ในกลุ่มไนโตรเจน พบในหินฟอสเฟตและเซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกเซลล์ ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีความสำคัญ่อย่างมากในวงการอุตสาหกรรม โดยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ ได้แก่ สารสำหรับผลิตหัวไม้ขีดไฟ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด ผลิตปุ๋ยเนื่องจาก ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่พืชมีความต้องการอย่างมาก ผงชักฟอก ยาสีฟัน และยาฆ่าแมลง

ปอด (Lung)

ปอด (Lung)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Lung

 

ปอด เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการนำก๊าชออกซิเจนที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ และนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมและขับสารต่าง ๆ ออกจากรก่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ ยา เป็นต้น กรองลิ่มเลือดเล็ก ที่ตกตะกอนจากเส้นเลือดดำ และปกป้องหัวใจที่อยู่ตรงกลางทรวงอกจากแรงกระแทกจากภายนอก ปอดมีลักษณะคล้ายกับถุงลูกโป่ง มี 2 ข้าง ซ้ายและขวา โดยปอดข้างซ้ายมีขนาดเล็กกว่าปอดข้างขวา เนื่องจากปอดข้างซ้ายอยูติดกับหัวใจ

ปอดแต่ละข้างมีถุงบาง หุ้มอยู่มี 2 ชั้น คือ เยื่อหุ้มปอดชั้นนอกแนบติดกับช่องนอกและชั้นในมีช่องว่างเรียกว่า “ช่องเยื่อหุ้มปอด” ซึ่งมีของเหลวหล่อลื่นอยู่เรียกว่า”ของเหลวเยื่อหุ้มปอด”ซึ่งช่วยป้องกันการเสียดสีของเย่ื่อหุ้มปอดแต่ละชั้นและช่วยยึดไม่ให้แยกออกจากกัน เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะที่อ่อนนิ่ม จึงมีกรถดูกซี่โครงค่อยป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งสำหรับการทำงานของปอด เริ่มตั้งแต่เมื่อหายใจเอาก๊าชออกชิเจนเข้าไปยังถุงลมปอดที่มีหลอดเลือดฝอยอยู่เป็นจำนวนมาก

ธาตุ

ธาตุ

Related image

ธาตุ หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยกสลายออกเป็นสารชนิดอื่นได้อีก ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบธาตุประมาณ 107 ธาตุ โดยแบ่งเป็นธาตุที่ค้นพบตามธรรมชาติ 92 ชนิด ส่วนที่เหลือเป็นธาตุที่สังเคราะห์จากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ธาตุสามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด ได้แก่

ธาตุโลหะ เป็นธาตุที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกัน รวมทั้งเป็นของแข็ง ยกเว้นปรอทแคลเซียมและซีเซียม ที่มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดสูง นำไฟฟ้าได้ดี ซึ่งบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก และมีผิวมันวาว โลหะที่สำคัญ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง สังกะสี เป็นต้น จากความหนาแน่นของโลหะสามารถแบ่งโลหะออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โลหะหนัก เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง เส้นเล็ก เช่น ตะกั่ว ทองแดง เป็นต้น โลหะเบา เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น แมกนีเซียม อลูมิเนียม เป็นต้น

ธาตุอโลหะ เป็นธาตุที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีสถานะทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ คุณสมบัติส่วนใหญ่เปราะ ไม่นำไฟฟ้า และมีจุดเดือดต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงข้ามกับโลหะ แร่อโลหะ เช่น กำมะถัน คลอรีน โบรมีน เป็นต้น

ธาตุกึ่งโลหะ เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ ขึ้นอยู่กับธาตุชนิดนั้นๆ เช่น ซิลิคอนเป็นของแข็ง สีเงินวาว มีคุณสมบัติต่อจุดเดือดสูงถึง 3265 องศาเซลเซียส และนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย เป็นต้น นอกจากซิลิคอนแล้วยังมีพลวง เทลลูเรียม อาร์เซนิก โบรอนและธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด

ซุปเปอร์โนวา

ซุปเปอร์โนวา

Image result for ซุปเปอร์โนวา

ซุปเปอร์โนวา หรือ มหานวดารา คำว่า โนวา มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่า เกิดใหม่ ซุปเปอร์โนวาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในห้วงอวกาศที่เป็นการระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากที่หมดอายุแล้ว ถือเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีพลังงานรุนแรงมากที่สุด และจะเปล่งแสงสว่างมหาศาลที่มีรัศมีสว่างจ้า เป็นรัศมีเพียงคู่เดียว จากนั้นจะค่อยๆ เลือนรางไปภายใน 1 เดือนเท่านั้น ระหว่างที่ซุปเปอร์โนวาระเบิดนี้จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลที่เท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยตลอดอายุของดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ดวงดาวและวัตถุอื่นอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกระเด็นออกไปไกลด้วยความเร็วแสง อีกทั้งยังทำให้เกิดคลื่นกระแทกแผ่ออกไปแทรกระหว่างช่องว่างของดวงดาว ปรากฏการณ์ที่กวาดฝุ่นละอองและก๊าซเหล่านี้ออกไปอย่างรวดเร็วเรียกว่า ซากซุปเปอร์โนวา โดยปกติแล้วซุปเปอร์โนวาจะเกิดประมาณ 1 ครั้งในรอบ 50 ปี ซึ่งทำให้เกิดดวงดาวใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มมวลให้กับมวลสารระหว่างดวงดาว

หลักการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

 

Image result for organizational culture

 

การสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ให้เป็นวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติของคนในองค์กร โดยหลักๆแล้วมีวิธีการดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการจัดการและบริหารทรัพยากรความรู้ที่อยู่ในสมองของคนในองค์กร โดยให้มีรูปแบบและกิจกรรมหลักในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกันอย่างไม่ขาดสาย

2. ให้ผู้นำเป็น role model  เป็นเรื่องที่ผู้นำมีบทบาทที่ทำให้เกิดผลได้มากที่สุด ดังนั้นเราต้องเชิดชูบทบาทของผู้นำองค์กรให้แสดงความเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้พร้อมแบ่งปันความรู้ให้พนักงานเห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน

3. ส่งเสริมให้มีการเสวนา แบ่งปันความรู้โดยจัด shared Forum ให้เป็นเวทีคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ในองค์กรหรือบางโอกาสอาจจะเชิญผู้รู้ผู้ชำนาญจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนขยายมุมมองเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนสำคัญขององค์กรก็ได้

4. ส่วนงาน HR ควรจัดให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดสอนงานเพิ่มเติมไปด้วย เพื่อให้ผู้พร้อมให้ความรู้นั้นสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด นอกจากนี้ยังสามารถจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับพนักงานทุกคนเพื่อให้ผู้ใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

5. ส่งเสริมค่านิยมเพราะจะช่วยกำหนดพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างมาก HR สามารถจัดการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของการเปิดใจและการรับฟังว่าเป็นประตูแห่งโอกาสของการเรียนรู้

6. จัดให้มีระบบการยกย่องเชิดชู หรือชื่นชม ยินดีกับผู้ให้ความรู้และผู้แสดงออกถึงการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน

Image result for การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันธ์กับพนักงานได้สูงมาก แต่องค์กรยังทำไม่ได้ดีนักมีอยู่ 3 เรื่องได้แก่ 1 การพัฒนาบุคลากร 2 การเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 3 การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ท่านจะมีคำถามว่าทำไมการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผูกพันธ์ของพนักงานกับองค์กร คำตอบหลักๆ คือ

1 การพัฒนาบุคลากรทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขามีอาวุธทางปัญญาในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

2 การได้รับความรู้ที่ทันสมัยและนำไปปฏิบัติได้จริงนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงานที่ท้าทายได้

3 การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีความเติบโตในก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย

ซึ่งโดยรวมแล้ว การได้รับโอกาสในการพัฒนาจากองค์กรทำให้พนักงานเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและรู้สึกตนเองก็ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่เป็นการสอนในห้องเรียน หรือการสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้องค์กรยังสามารถจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ข้อมูลให้พนักงานสามารถเข้าไปค้นคว้าหรือศึกษาหาความรู้องค์ประกอบที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า องค์กรยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ ข้อการที่องค์กรยิ่งให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ พนักงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นและผลงานที่สูงขึ้นก็จะคืนกลับมาเป็นความสำเร็จขององค์กร

รู้จักประมาณตน

 รู้จักประมาณตน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การรู้จักประมาณตน ข้อสังเกตที่เห็นได้ง่าย องค์กรที่อยู่รอดจะรู้จักถึงความสามารถความถนัดของ ต้นว่าอยู่ที่เรื่องใดและพยายามดำเนินธุรกิจในขอบข่ายที่ตนเองมีความชำนาญ รวมทั้งมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการค้นหา การสร้างพลังร่วมในการทำธุรกิจในเครือข่ายของตนด้วย

มีการติดตามการสอดส่องรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ผู้นำที่องค์กรอยู่รอดจะใช้การบริหารที่กำกับดูแลค่าใช้จ่ายสำคัญอย่างใกล้ชิด จะดูในรายละเอียดทุกรายการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เผลอไปตัดกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นไขมัน ลักษณะทำงานมีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะที่อยู่ในหน่วยงานที่ต้องลงทุน เช่น หน่วยงานไอที เป็นต้น ผู้นำจะหมั่นเดินสายไปรับรู้ข้อมูลในสถานที่จริง ได้ยิน ได้ฟังจากลูกค้าจริงๆสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น โดยเฉพาะในยามเงินทองหายาก เพื่อเข้าใจสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ที่สำคัญมีการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบ csa คือ Control self assessment ติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายในรายการสำคัญภายในหน่วยงานได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอฝ่ายตรวจสอบภายในหรือฝ่ายการเงินมาตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ให้ได้

สำรวจขวัญกำลังใจว่ายังไหวหรือเปล่า

สำรวจขวัญกำลังใจว่ายังไหวหรือเปล่า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พนักงานรัก

 การสำรวจขวัญกำลังใจของพนักงาน เน้นการสอบถามความรู้สึกต่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและความมั่นใจของพนักงาน ซึ่งปัจจัยหลักๆที่มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจพนักงานจะประกอบด้วย ความมั่นคงในสถานะขององค์กร บรรยากาศในการทำงานผู้นำขององค์กร เป็นต้น

การสำรวจขวัญกำลังใจ อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการทุกปีและไม่จำเป็นต้องสำรวจกับพนักงานทุกคน แต่นิยมใช้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญและอาจสำรวจเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบก็ได้

วันนี้ลองสำรวจขวัญกำลังใจของท่านจากคำถามต่อไปนี้

  • ฉันมั่นใจในอนาคตขององค์กร
  • ฉันเชื่อถือและไว้วางใจในคณะผู้บริหาร
  • ฉันเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร
  • ฉันพอใจกับการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของบุคลากรในองค์กร
  • ฉันทราบดีว่าบุคลากรในองค์กรต่างมีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็ง
  • หน่วยงานหรือองค์กรให้การยอมรับชื่นชมในผลงานของ
  • ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของฉัน

a. งานที่ทำก่อให้เกิดความสำเร็จต่อหน่วยงานหรือองค์

b. การปรับเปลี่ยนต่างๆภายในงานหรือองค์กร

c. สื่อและการนำเสนอประเด็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับ

d. สถานการณ์และความเคลื่อนไหวจากคณะบุคลากรภายนอก

e. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้างาน

f. นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต

หากขวัญกำลังใจของท่านในแต่ละข้อส่วนใหญ่ตอบว่า ดี ก็พอคาดการณ์ได้ว่าความรู้สึกผูกพันของท่านต่อองค์กรมีแนวโน้มที่สูงด้วย เพราะขวัญกำลังใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกมุ่งมั่น ภาคภูมิใจ

และพร้อมที่จะทำงานมากกว่าหน้าที่งาน เหนือเป้าหมายที่กำหนดไว้

แต่หากคำตอบส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ดี

ผู้บริหารและ HR ก็ต้องมาหาทางเยียวยาแก้ไข ซึ่งอาจจะหมายถึง การจัดทำสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจมากที่สุด