ความเครียดในจิตใต้สำนึกที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ความเครียดในจิตใต้สำนึกที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครียด มะเร็ง

 

จิตใต้สำนึกเป็นคำที่บางท่านอาจไม่รู้จัก แต่เป็นกี่ส่วนที่สำคัญมาก ซึ่งเป็นส่วนที่จะปรุงแต่งอารมณ์ของเราทำให้เกิดสภาวะอารมณ์ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย

  • สภาวะอารมณ์วางเฉย

สภาวะอารมณ์ว่างเฉยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอารมณ์อุเบกขา คือเป็นสภาวะอารมณ์ที่ปล่อยวาง ไม่ทุกข์ ไม่สุข เป็นสภาวะที่จิตของเราไม่มีกิเลสมาปรุงแต่ง เป็นสภาวะอารมณ์ที่ไม่กดดันกระบวนการทำงานของร่างกายของเรา กระบวนการทำงานของร่างกายทุกอย่าง ดำเนินไปตามกลไกธรรมชาติ แบบเป็นอิสระ ไม่ถูกกำหนดด้วยจิต ระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เลือดมีสภาวะเป็นด่างไม่เกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกาย เป็นสภาวะอารมณ์ที่ทำให้ร่างกายไม่เสื่อมสภาพและเข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูอวัยวะได้สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติ

  • สภาวะอารมณ์เป็นสุข

สภาวะอารมณ์เป็นสุข เกิดจากจิตของเราถูกกรุงแต่งด้วยกิเลสที่ทำให้เกิดสภาวะอารมณ์รัก เมตตากรุณา สมหวัง เป็นสภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกมีความสุข จิตใจเบิกบาน ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ตามปกติ เลือดมีสภาวะเป็นด่าง มีระดับออกซิเจนในเลือดสูง อนุมูลอิสระเกิดน้อยภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น

  • สภาวะอารมณ์เป็นทุกข์

สภาวะอารมณ์เป็นทุกข์เกิดจากจิตของเราถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสที่ทำให้เกิดสภาวะอารมณ์โกรธ เกลียด อิจฉา อาฆาต กลัว ผิดหวัง อารมณ์เหล่านี้จะทำให้เกิดสภาวะเครียดขึ้นในจิต จะมีผลที่กระตุ้นก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ รวมทั้งทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว มีผลทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นกรด มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ อนุมูลอิสระเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เซลล์ต่างๆถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ ระดับภูมิคุ้มกันต่ำลง สภาวะความเครียดในจิตใต้สำนึกเกิดจากสภาวะอารมณ์เป็นทุกข์ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสภาวะส่งเสริมที่ทำให้เกิดมะเร็งที่รุนแรงมากที่สุดแล้ว

สาระน่ารู้ 365 วัน – 14 เมษายน

วันที่ 14 เมษายน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วันครอบครัว

 

วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัวตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีเสนอโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม แต่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ โดยกำหนดให้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุด ที่ครอบครัวมีโอกาสได้พบปะกันได้สะดวก

ความรู้รอบตัว – 5 มีนาคม

วันที่ 5 มีนาคม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2441 เป็นวันเกิดของ โจว เอิน ไหล (Zhou Enlai) ที่มณฑลเจียงซู ต่อมาได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจนก้าวหน้าและมีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งของรัฐบาลได้ เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถยึดอำนาจรัฐบาลเข้าบริหารประเทศได้ในปี พ.ศ. 2492 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519

ความรู้รอบตัว – 12 กุมภาพันธ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Panglong Agreement

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 มีการลงนามในข้อตกลงเวียงปางหลวง (Panglong Agreement) ระหว่างพม่า ไทใหญ่ ฉิ่น คะฉิ่น ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมปางหลวงเพื่อจัดตั้งสหภาพพม่าภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่ข้อตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะพม่าผิดข้อตกลง การประชุมปางหลวงครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่่เมืองปางหลวง ในรัฐฉานระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม พ.ศ.2489 โดยพม่าได้เรียกร้องให้รัฐฉาน

เข้าร่วมกับพม่าเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ สำหรับการประชุมครั้ง 2 จัดขึ้นที่เดิมระหว่างวันที่ 3 – 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 มีรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐฉิ่นได้เข้าร่วมร่วมประชุม ซึ่งมีข้อตกลงในการจัดตั้งสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาเพื่อต่อรองกับฝ่ายพม่า ต่อมาพม่าที่นำโดยออง ชาน และตัวแทนจากรัฐบาลอังกฤษได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และนำมาซึ่งการลงนามในข้อตกลงปางหลวงในวันที่ 12 กุมภาพันธ์

รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

วันที่ 19  มกราคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมจิตร จงจอหอ

 

วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นวันเกิดของสมจิตร จงจอหอ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาวไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก เมื่อปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ครั้งที่ 29 ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น 51 กิโลกรัม สมจิตรเป็นบุตรของนายเช้า และนางฝ้าย จงจอหอ เกิดที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเล่นว่า น้อย สมรสกับนางสาวศศิธร เนาว์ประเสริฐ มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ เด็กชายอภิภู จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เริ่มต้นการชกมวยไทยก่อนใช้ชื่อว่า ศิลาชัย ว.ปรีชา ต่อมาเริ่มชกมวยสากลสมัตรเล่นซึ่งได้รับเหรียญรางวัลมากมาย ทั้งจากการแาข่งขั้นระดับประเทศ ทวีปเอเซีย และระดังโลก อาทิ มวยทหารโลก เวิลด์แชมป์เปียนชีพ เอเชียนเกมส์ หลังจากที่ท้อแท้เรื่องการต่อยมวยในเวทีโอลิมปิกหลายครั้ง ในที่สุดความพยายามของเขาก็สสำเร็จผล

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำหน้าที่

การทำหน้าที่

“…ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก

ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้าน

เมืองไทย ของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1  เมษายน  2533


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรงไปตรงมา

ชัดเจน ถูก ตรง

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด

คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว

ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปัญญาความรู้คิดพิจารณา

เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง

พระบรมราโชวาท

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1  เมษายน  2534

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกษตรกรรม

ทำนุบำรุงเกษตรกรรม

“…บ้านเมืองไทยของเรานี้ ถึงจะมีรายได้ทางอื่นอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่าเลี้ยงตัวอยู่ด้วย

การเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นตลอดไปที่จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขา

พร้อมกับเกษตรกรทุกระดับ ให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น

โดยไม่ผลาญทรัพยากรให้เปลืองเปล่า หากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัว

และจำหน่ายได้ดี มีรายได้ทวีขึ้นจึงจะช่วยให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่และเป็น

กำลังสำคัญของประเทศ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใสแล้ว

ทำให้ประเทศชาติสสุขสมบูรณ์ขึ้นได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ

ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2522 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้

5 กุมภาพันธ์ 2524

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ทางแห่งความเจริญ

“…ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณา

การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจ

 ก่อนที่จะปฎิบัติการใดลงไป

เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน

 ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว

ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์

บังเกิดความประมาทขึ้น

อันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้น ๆ ได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2501


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การใช้ถ้อยคำ

การใช้ถ้อยคำ

“…มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟื่อย

และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนือง ๆ

ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี

ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้

ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม

ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง

เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว

เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน

จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 กรกฏาคม 2502

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำใจนักกีฬา

ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นผู้น่าคบหา

“…การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง…”

 


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สุขภาพจิต

สุขภาพจิตสำคัญกว่าสุขภาพกายเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

“…สุขภาพจิตสำคัญกว่าสุขภาพกายด้วยช้ำ เพราะว่าคนไทยที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟั่นเฟือน ไม่ได้เรื่องนั้นถ้าทำอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายแข็งแรงก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใดส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้จะแข็งแรง แต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจดี รู้จักจิตใจของตัว และรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองมาก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายที่ดีได้…”

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เรื่อง มัวแต่คิด-ความผิดพลาด

มัวแต่คิดไม่กล้าลงมือทำจะไม่มีอะไรสำเร็จ

“…ถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอก คิดอะไรก็ทำไปเลย ผิดถูกค่อยแก้ไป เดี๋ยวมันก็ค่อย ๆ ได้ออกมาเอง ถ้ามัวแต่คิด แต่ไม่กล้าาาทำ ไม่ลงมือทำ มันก็จะไม่มีอะไรสสำเร็จสักอย่างเดียว…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กลัว


ความผิดพลาดล้มเหลวมักเกิดจากการหลอกตนเอง

“…ความผิดพลาดล้มเหลวของบุคคลหรือภารกิจต่าง ๆ นั้น ส่วนมากเกิดจากมูลเหตุข้อใหญ่คือความหลอกตัวเอง หลอกกันและกันและเมื่อทำการงานโดยไม่อาศัยความจริงเป็นหลัก การดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขก็ผิดพลาด ไม่อาจทำให้งาน ให้ตนเองประสบผลสำเร็จที่ดีได้ นักปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จและความเจริญจึงต้องยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจต่อตัวเองและต่อกันและกันอย่างมั่นคงตลอดเวลา แต่ละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสสะดวกใจมั่นใจ ถูกต้องเที่ยงตรงตามเป็าหมาย และพอเหมาะพอดีแก่ฐานะ แก่หน้าที่ แก่โอกาส พร้อมทุกอย่างได้ ยังผลให้การสร้างสรรค์ความดี ความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค์…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความผิดพลาด